Poradnia Urologiczna

Urologia to dziedzina zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz układu moczowego u kobiet.

Do zadań urologa należy:

  • wykonywanie badań podmiotowych i przedmiotowych układu moczowego, kierowanie na badania laboratoryjne oraz interpretacja ich wyników,
  • wykonanie i analiza wyników badań obrazowych (np. USG, uroflowmetria), kierowanie na badania obrazowe RTG, TK, MR oraz interpretacja ich wyników,
  • opracowanie i zalecenie postępowania terapeutycznego, zarówno farmakologicznego, jak i zabiegowego (operacyjnego),
  • opieka pooperacyjna,
  • monitorowanie postępów leczenia oraz w razie potrzeby jego modyfikacja.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: