Poradnia Kardiologiczna

Kardiologia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem, różnicowaniem oraz leczeniem chorób serca i układu krwionośnego.

Do zadań kardiologa należy:

  • wykonywanie badań przedmiotowych i podmiotowych, obrazowych i czynnościowych serca i układu krążenia, w tym prób wysiłkowych, EKG serca, Holter EKG oraz ciśnieniowy,
  • kierowanie pacjentów na dodatkowe badania diagnostyczne i laboratoryjne,
  • diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca, dyslipidemie, kardiomiopatie, niewydolność serca, nadciśnienie płucne, choroba zakrzepowo-zatorowa i inne,
  • kierowanie na leczenie sanatoryjne i uzdrowiskowe,
  • kierowanie pozabiegową rehabilitacją pacjentów oraz nadzór nad długoterminowym leczeniem pozawałowym czy po przeszczepie,
  • konsultowanie na prośbę lekarzy innych specjalności.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: