Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Ortopedia to dziedzina zajmująca się schorzeniami i urazami układu ruchu, ze szczególnym naciskiem na problemy zdrowotne kręgosłupa i kończyn. Diagnozuje, leczy, kieruje na rehabilitację i prowadzi działania zapobiegające występowaniu chorób i uszkodzeń układu ruchu oraz wynikających z nich powikłań neurologicznych i krążeniowych.

Do zadań ortopedy należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych, podmiotowych i czynnościowych poszczególnych elementów układu ruchu oraz powiązanych z nimi nerwów i naczyń krwionośnych i limfatycznych,
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych: po urazach, upadkach, przy złamaniach, skręceniach, zwichnięciach oraz prowadzenie dalszego leczenia objawowego i interwencyjnego po tych zdarzeniach,
  • wykonywanie iniekcji dostawowych,
  • leczenie i rehabilitacja wad wrodzonych i nabytych, skutków chorób zwyrodnieniowych, nowotworowych i reumatycznych,
  • opieka pooperacyjna,
  • wydawanie zaświadczeń, opinii, wniosków dotyczących odszkodowań, ubezpieczeń, przyznania świadczeń pieniężnych, grupy inwalidzkiej.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: