Poradnia Internistyczna

Lekarz internista (specjalista chorób wewnętrznych) zajmuje się kompleksowo organizmem pacjenta. Diagnozuje, różnicuje i leczy choroby narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, zarówno ostre, jak i przewlekłe.

Do zadań lekarza internisty należy:

 • Wykonywanie badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, kierowanie na badania dodatkowe oraz interpretacja otrzymanych wyników, kierowanie do lekarzy różnych specjalności
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowego, dokrewnego, wydalniczego, ruchu
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz zapobieganie powikłaniom chorób przewlekłych
 • Koordynacja i optymalizacja leczenia chorób przewlekłych
 • Pomoc w stanach zagrożenia życia

Kiedy udać się do Internisty?

 • Gdy odczuwamy dolegliwości bólowe klatki piersiowej, jamy brzusznej
 • W przypadku zdiagnozowanych chorób przewlekłych, celem optymalnego ich leczenia oraz zapobieżenia ich powikłaniom
 • W przypadku objawów takich jak: niezamierzona utrata masy ciała, krwawienia, infekcje, biegunki lub zaparcia, wzdęcia, duszność, dolegliwości przy oddawaniu moczu
 • Profilaktycznie, na przykład gdy w rodzinie występowały choroby nowotworowe, układu krążenia (zawały serca, udary mózgu), lub inne dziedziczne choroby
   

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: