Poradnia Geriatryczna

Porady geriatryczne dedykowane są osobom po 60 roku życia, które:

  • chorują na współistniejące choroby przewlekłe, np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, miażdżyca, cukrzyca, stan po zawale serca, stan po udarze mózgu, choroba nowotworowa, zaburzeniami pamięci, zaburzenia pamięci, zespół otępienny i inne
  • zażywają jednoczasowo wiele leków przepisywanych przez różnych specjalistów, wymagających całościowego spojrzenia i optymalizacji farmakoterapii, aby uniknąć szkodliwych interakcji oraz działań niepożądanych
  • chcą stworzenia planu diagnostyczno-terapeutycznego w aspekcie najistotniejszych problemów zdrowotnych, preferencji pacjenta i poprawy jego jakości życia

 

Kim jest lekarz Geriatra i czym się zajmuje?

Osoby po 60 roku życia często borykają się z uciążliwymi objawami chorób przewlekłych, dlatego szukają pomocy u różnych specjalistów. Często zażywają wiele leków jednocześnie, przepisywanych przez lekarzy zajmujących się poszczególnymi problemami zdrowotnymi. Niejednokrotnie leczenie obarczone jest skutkami ubocznymi. Z chorobami przewlekłymi często współistnieją zaburzenia snu, łaknienia, nastroju.

Tacy pacjenci wymagają szczególnie troskliwej opieki i całościowego spojrzenia na ich stan zdrowia, aby zapewnić długie i komfortowe życie. Lekarz Geriatra przeprowadza wywiad i badanie fizykalne osoby po 60 roku życia, przygląda się konsultacjom oraz zaleconym przez innych specjalistów terapiom, następnie dokonuje całościowej oceny stanu zdrowia chorego, ocenia konieczność przeprowadzenia ewentualnej dalszej diagnostyki, a co najważniejsze - dobiera najkorzystniejsze dla chorego leczenie, minimalizując liczbę stosowanych leków, a co za tym idzie minimalizując ryzyko skutków ubocznych i szkodliwych interakcji lekowych. Ponadto skupia się zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym chorego, co czyni tę specjalizację unikalną.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: