Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Chirurgia Naczyniowa to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem, różnicowaniem i leczeniem ostrych i przewlekłych stanów chorobowych naczyń krwionośnych i chłonnych.

Do zadań chirurga naczyniowego należy:

  • wykonywanie badania podmiotowego i przedmiotowego naczyń krwionośnych i chłonnych, wykonywanie badań ultrasonograficznych (USG) układu tętniczego i żylnego,
  • kierowanie na badania obrazowe (TK, angiografia) oraz interpretacja wyników,
  • leczenie zachowawcze chorób naczyń,
  • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych na naczyniach,
  • kwalifikacja do amputacji kończyn ze zmianami martwiczymi, które powstają wskutek niedrożności naczynia i spowodowanego tym niedokrwienia określonego regionu organizmu,
  • planowanie i opieka pozabiegowa,
  • orzekanie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, uszczerbku na zdrowiu, niepełnosprawności.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: