Dr n. med. Mariola Kozłowska-Laskowska

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Osiągnięcia naukowe zapoczątkowała, będąc na drugim roku studiów w studenckim kole naukowym przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Brała czynny udział w tworzeniu prac naukowych przedstawianych na konferencjach kardiologicznych. Jest autorem dwóch rozdziałów do podręcznika z kardiologii dla studentów i lekarzy ŚUM. Pracę doktorską obroniła w 2013 roku, która powstała przy SCCS w Zabrzu. Tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii uzyskała w 2015 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Oddziałach Kardiologicznych zarówno Kardiologii Zachowawczej jak i Inwazyjnej na terenie Śląska. Swoje doświadczenie zawodowe doskonali w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej WSS nr 5 w Sosnowcu. Ukończyła kurs echokardiografii przezklatkowej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.

Pracuje w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej na stanowisku ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowu.

Poradnie:

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: