Poradnia Endokrynologiczna

Endokrynologia to dziedzina zajmująca się leczeniem chorób gruczołów dokrewnych oraz schorzeń układowych związanych z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego.

Do zadań endokrynologa należy:

  • wykonywanie badań podmiotowych, przedmiotowych oraz z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  • diagnozowanie i leczenie chorób związanych z wydzielaniem wewnętrznym, m.in.: nadczynność i niedoczynność tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, chorób podwgórza i przysadki mózgowej,
  • diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych i zespołów wielogruczołowych,
  • wysyłanie na konsultacje do innych specjalistów lub konsultowanie chorych skierowanych do niego,
  • sporządzanie opinii, świadectw zdrowia, wniosków do orzekania o niepełnosprawności,
  • udzielanie pomocy w stanach nagłego pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia,
  • kierowanie na rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgicznych.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: