Lek. med. Gabriel Grządziel

Jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe w kierunku kardiologii rozwijał już w trakcie studiów, działając w kołach naukowych przy klinikach kardiologicznych i  kardiochirurgicznych krakowskich szpitali oraz będąc współautorem publikacji naukowych.  

Aktualnie zatrudniony w  Oddziale Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  

Szkolenie specjalizacyjne odbywał w III Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, Polsko Amerykańskich Klinik Serca. Tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii uzyskał w 2018r.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w opiece nad Pacjentami ze schorzeniami układu krążenia, wykonywaniem badań echokardiograficznych (UKG) oraz nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej (m.in. ocena holter EKG oraz holter RR).

Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej – koronarografia oraz przezskórne interwencje w obrębie naczyń wieńcowych (PCI).  Posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej AISN PTK. Obecnie wykonuje biopsje endomiokardialne u Pacjentów po transplantacji serca. Przeprowadza również badania inwazyjne u Pacjentów ze schyłkową postacią niewydolności krążenia przed kwalifikacją do zabiegów transplantacji serca.

Poradnie:

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: