Poradnia Reumatologiczna

Reumatologia to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem, różnicowaniem i leczeniem nieurazowych schorzeń zapalnych i niezapalnych układu kostno-stawowego oraz tkanek miękkich oraz tkanki łącznej.

Do zadań reumatologa należy:

  • przeprowadzanie badań przedmiotowych i podmiotowych oraz czynnościowych układu ruchu i tkanki łącznej,
  • kierowanie na badania laboratoryjne i obrazowe, oraz interpretacja ich wyników,
  • diagnostyka i leczenie schorzeń stawów, kości, mięśni i tkanki łącznej o charakterze reumatycznym, zwyrodnieniowym, zapalnym, m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia kręgosłupa, tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego, zapalenia naczyń, polimialgii reumatycznej, zespołu Sjögrena, choroby Stilla, spondyloartropatii, choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej, osteopenii i osteoporozy, fibromialgii,
  • planowanie rehabilitacji leczniczej i nadzór nad jej przebiegiem oraz uzyskanymi efektami,
  • konsultowanie i kierowanie na zabiegi chirurgiczne,
  • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne,
  • wystawianie opinii i innych dokumentów do celów terapeutycznych, ubezpieczeniowych, dla lekarzy orzeczników.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: