Poradnia Psychiatryczna

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem, różnicowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Jej celem jest przywrócenie dobrostanu psychicznego człowieka. Psychiatria zajmuje się leczeniem m.in. nerwic, depresji, uzależnień, bezsenności, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, zaburzeń osobowości.

Do zadań psychiatry należy:

  • Przeprowadzenie badań podmiotowych, ocena stanu psychicznego, wykonywanie testów pomocniczych np. w zespołach otępiennych
  • Wdrożenie i prowadzenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, jeśli jest konieczne
  • Pomoc w leczeniu uzależnień od leków, alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych
  • Podejmowanie interwencji doraźnych
  • Konsultowanie na prośbę lekarzy innych specjalności

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: