Lek. med. Marta Gajdzik-Orzeł

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chorób Wewnętrznych zrealizowała w Oddziale Kardiologii Ogólnej i Intensywnej Opieki Kardiologicznej WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz w Klinice Geriatrii Szpitala Klinicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, uzyskując tytuł specjalisty w 2016 r. Pracowała także jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta w Klinice Geriatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała także jako wieloletni pracownik Centrum Urazowego WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na stanowisku internisty SOR.


W 2021 r uzyskała tytuł specjalisty z Diabetologii, a szkolenie w tym zakresie odbywała w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu diabetologicznym w Rudzie Śląskiej. Stale pogłębia zagadnienia dotyczące dietetyki osób dorosłych (posiada tytuł dietetyka).
Od wielu lat pracuje w poradniach Zagłębia Śląsko -Dąbrowskiego, gdzie oferuje swoim pacjentom rzetelną i profesjonalną pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych (chorób układu krążenia, oddechowego, moczowego, infekcji), cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych, nadwagi, otyłości (certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością) oraz w zakresie poradnictwa dietetycznego dorosłych.

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: