Lek. Mariusz Stefański

Pracuje w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na stanowisku starszego asystenta. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób klatki piersiowej. Jego główne zainteresowania dotyczą nowotworów płuc i opłucnej.

W swojej pracy zajmuje się kwalifikacją oraz wykonywaniem zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych klatki piersiowej, takich jak:

  • biopsje igłowe przezoskrzelowe i przez ścianę klatki piersiowej biopsje węzłów chłonnych i innych zmian w obrębie klatki piersiowej
  • wziernikowanie opłucnych i śródpiersia (wideotorakoskopia i wideo mediastinoskopia)
  • operacje płuc i śródpiersia (m.in. resekcje miąższu płuc, torbieli, usuwanie guzów płuc i śródpiersia, operacje jam opłucnowych i przepony, leczenie urazów klatki piersiowej
  • zakładanie stentów tchawiczych i tchawiczo-oskrzelowych
  • zabiegi plastyczne ściany klatki piersiowej

Podgląd koszyka

Ilość produktów:
Wartość: